Ki ne vágyna gazdagságra?

A kérdés teoretikus (elméleti). Azonban benne rejlik, mint Télapó zsákjában egy meglepetés, a gondolat-alatti tudatosság keresésének mikéntje. A vágy és a teljesítmény kötélhúzása. Sokan, sokféleképpen vágynak a gazdagságra, ami koránt sem csak az anyagi javakra értendő!

A pénz nem boldogít?

Olyan ez, mint a tyúk meg a tojás esete. Ha nincs tyúk, nincs tyúk-tojás sem. De tényleg nem mindegy, mi fakad miből? Miként a bölcsesség is úgy érik az emberben, mint a gyümölcs a fán…  Ám, a zamatos gyümölcs sem terem akárhol. A gyümölcséréshez is elengedhetetlen az éltető víz és a gyümölcsérlelő napsugár.
Eképpen, a pénzügyi bölcsesség sem magától terem. Dolgozni kell érte, tapasztalni, megérteni, alkalmazni. Ez sem megy egyik napról a másikra, ahogy a magból, 1 szem dióból sem lesz egy hónap alatt bőven termő, hűs árnyat adó diófa. Óvni kell a gondolatot, mely a gazdagság képét adja. A vágy pedig, mint az éltető víz, táplálja annak erősödését. De nem a pénz utáni sóvárgás, hanem a bőség, a jó, a minőségi élet-tér, a színvonalas élet-kép az, aminek a vágy teret, sőt, éltető erőt adhat. Mert a köz-gondolkodás furcsán áll a gazdagsághoz. Sosem a munka gyümölcsét látja benne, hisz számos mondás utal arra, hogy a pénzzel/vagyonnal/gazdagsággal kapcsolatban milyen torzításra alkalmas gondolatok vannak a mélyben elásva.

A pénzügyi boldogságnak is ára van?

Valamiképpen bizonyosan. A legkönnyebben „megfizethető”, ha a teremtő gondolatainkat fésüljük át legelőször.  A személyes meggyőződést éppen úgy, ahogy a családi gondolati mintát, illetve a baráti, ismerősi, munkahelyi nézeteket is érdemes megvizsgálni. Mert ezek rendkívül alattomosan hatnak az emberre. Észre sem veszi, és máris önnön boldogulásának útjában állhat.

A köz-gondolkodás határai

Nézzük csak, mi is a köz-gondolat a pénzzel kapcsolatban. Elég csupán felidézni néhány magyar mondást/sokak által ismételgetett és magukévá is tett gondolat-mintát:

  • A pénz nem boldogít.
  • Tisztességesen nem lehet pénzt keresni.
  • A pénznek nincs szaga.
  • Szegény, mint a templom egere.
  • Pénz beszél, kutya ugat.
  • Égeti a zsebét a pénz.
  • Szegény ember vízzel főz.

Valójában a pénz önmagában tényleg nem a boldogság forrása. Azonban az a béke, nyugalom, biztonság, a növekvő nyitott tér a világ felé ami oly sokak vágya, bizony összefüggésben van az anyagi lehetőségekkel. A minőségi lét, az egészséges élelmiszerek, a bio termékek, a táplálék kiegészítők, a vitamin források pénzbe kerülnek. Ahogy a képzések, tanulmányi lehetőségek, utazások sem érhetőek el financiális keret nélkül. Amiképpen az is magától értetődő, hogy a pénz megszerzésének leg elfogadottabb, alapvetésként tekintett módja, hogy a munkaerőnket, a megszerzett tudásunkat díjazzák. Legyünk bár alkalmazottak, vezetők, vagy vállalkozók, a társadalmi köz-szemlélet ezt tartja kézenfekvőnek. A teljesítményünkért kapunk pénzt ellenértékként. A mérleg két serpenyőjének egyensúlya, az adok-kapok aránya persze nem mindig kiegyenlített. Tehát elég nyilvánvaló az összefüggés, hogy az anyagi javak szélesebbre tárhatják az ajtót, megsokszorozzák a lehetőségek tárházát. Így, bár maga a pénz, mint eszköz-tár önmagában talán nem boldogít, mégis, ha jól használjuk javainkat, bölcs döntések sorozatával építjük a jelent, akkor jövőnk zálogává válik. Egyben tehetősségünk mérték-egysége is. Lelki és szellemi javaink kitárása, vágyott céljaink megvalósulása lesz jutalmunk tudatosságunkért. Az örömnek jogos, és teljes spektrumában átélhető élvezete lesz osztályrészünk.

Mindez munkánk, törekvésünk teljes jogú, érett és zamatos gyümölcseként, bizony valódi örömforrássá válik. Sőt, kicsit tovább is menve, nem kerülünk messze az igazságtól, ha megfogalmazzuk, hogy gyermekeink jövőjét is megalapozhatjuk. Példaként szolgálva számukra a vágyak céllá formálása, a tervezés és megvalósulás közötti összefüggés megismertetésében. Tanulva az öröm forrásának, az elégedettség érzésének boldogságot megadó élményét. Így tehát, már jogosan boldogíthat is, amit a bőséges jó eszközeként alkalmazunk.

Tudatos pénz szemlélet adja át a bőségnek a teret

Bölcs, tudatos pénzkezelés, a megérdemlés érzése bizony nagyon kell a gazdagsághoz. Költségtervezést nem csak vállalkozásoknak, cégeknek, vállalatoknak kell csinálni. A tudatos pénzügyi tervezés minden családban alapvetés kellene legyen. Nem csak azért, hogy a havi megkeresett jövedelmet be tudjuk osztani és teljen a konyhapénzre is a rezsi számlák mellett. Hanem azért is, mert gyarapodni, gazdagodni csak úgy lehet, ha jó tervet készítünk, amit napról napra, hétről hétre, évről évre tudunk megvalósítani.

Célalkotás a mindennapokban

A pénzügyi célalkotás legalább olyan fontos, mint az újévi fogadalom arról, hogy lefogyjunk, társat találjunk, elkezdjünk sportolni, vagy éppen tanulmányokba, képzésekbe kezdjünk.

A pénzügyi elérendő célok megfogalmazásáig is el kell azonban jutni. Ennek alapvető eleme, hogy tisztában legyünk a pénzhez/gazdagsághoz való viszonyunkkal, a családi sémákkal. Ki tudjunk törni szükség esetén az eleddig gazdagságot nem hozó, életterünket szűkítő, jövőnk sikereit korlátozó nézőpontok blokkoló korlátai közül.

Ne félj a gazdagság gondolatától

Sokan gondolnak a pénzre, mint egy szükséges rosszra, az állandó hiány állapotából szemlélve. Akár sóvárgó érzéssel tekintve rá arra, akinek jól megy. Ritkán gondolkodnak azon, hogy mennyi munka az ára a jóllétnek, hiszen vajmi kevesen nyernek Lottó 5 találatost, és szerencsére azok száma sem végtelen, akik tisztességtelen módon jutnak nagyobb összeghez.

Számosan vannak olyanok, akik a tudatosságot alkalmazzák életük, és benne értendően pénzügyeik rendezésére. Előre gondolnak a holnapra. Nem, nem csupán azáltal, hogy ilyen, vagy olyan biztosítást kötnek. Persze az is kell. Hanem emellett tudatos pénzügyi tervet készítenek, költséghatékonyan gondolkodnak, terveiket megvalósítva a mindennapok szintjén elérik céljaikat, és élvezik a bőség adta szabadságot.

A jólét szárnyakat ad

Az tud jótékony lenni, az tud adni a magáéból, akinek többlete van. Itt már nem csak arról van szó, hogy a pénz adta szabadság megnyitja a határokat a végtelen forrás irányába. Hanem arról is, hogy gazdagnak lenni tényleg nem csupán a pénztárca kitömöttségének, vagy a jól feltöltött bankszámlának a függvénye. Hanem a lélek szabad szárnyalása is.  Amikor látni és láttatni, élni és élni hagyni, támogatni, segíteni és tanítani is tudunk másokat. Megadva mások számára is az induláshoz, vagy éppen a beérkezéshez szükséges energiát.

Ha figyelemre méltónak találod a lehetőséget, hogy a pénzügyeid alakulásáról kedvező képet teremthess, akkor csatlakozz hozzánk. Keressük meg együtt a Te életednek szárnyalásához elegendő nézőpontokat. Érezzük magunkat jól együtt, élvezzük az élet apróbb és nagyobb örömeit. A közösség adta élményeket megtapasztalva. Tervezzünk tudatosan, alkossunk örömmel, arassuk le a bőség gyümölcseit és tanítsuk meg a gazdagság élmény-dús gondolatának jótékony erejét.

Mondjuk ki bátran, felvállalva a minőséget: „Ha én gazdag lennék”, csupa csodát tennék, sok örömet adnék.”

Mondjuk ki, tegyük meg és virágozzon az egészséges élet a Föld és az Ember javait gyarapítva.