Az érték, a mérték, a rend és a rendszer

Te melyiket választanád?

Állítsd fel a sorrendedet. Aztán próbáld ki, hogy milyen érzés, ha felcseréled a sor, alkotó elemeit? Neked melyik a legfontosabb tényező?

Válj értékké!

Az értékesség vajon mennyire relatív? Elgondolkodtál már azon, hogy mit jelent számodra értékké válni? Mennyit érsz? Mennyit ér a teljesítmény? Mennyit ér az élet? Milyen ritkán tesszük fel ezeket a kérdéseket. Leginkább csak akkor, ha valami, vagy valaki sérül. Tán maga az élet is kérdésessé válik. Pedig ennek nem kellene így maradnia. Az érték, az értékesség mérőeszköz. Valós tartalom, hiteles forma. Az egységes jó mérőeszköze!

Légy a mérték!

A mérték azt jelenti, hogy egy adott egység meghatározásra kerül. Ahhoz a viszonylathoz mérik a többet és a kevesebbet. Az elegendőt és a nem elegendőt. A mérték komoly súllyal bír. Maga a mérleg nyelve! Az egyensúly mérőeszköze. Ha értékké válsz, és az érték merőfokává, mértékegységévé minősülsz, akkor a rend állapotát vagy képes jelezni önmagad által.

A rend fontossága

A rend az az állapot, amikor nincs káosz, nincs összevisszaság, viszont van viszonyulás egymáshoz képest. Az érték, a mérték és a rend olyan hármasság, amely már képes a szervezetet fenntartani. Legyen szó testről, lélekről vagy szellemi alkotásról. A rend az, amely az egyensúlyt fenntartja az egyes elemek működésében. Mindennek megvan a maga feladata, pályája. Az abból való kitérés felborítja a kényes egyensúlyt. Először csak a kitérés érzékelhető. Azonban, ha a rend egyensúly megtartó szerepe felbomlik, a kis kitérés, elbillenés nem kerül orvoslásra, az hamar a káosz előszobájává válik!

A rendszer, mint élet-keret

Semmi sem önmagában való és semmi sem független. Önálló lehet bizonyos mértékig. Lám, már itt is a mérték ereje, mint a rendet szolgáló egység. Mert gondoljunk csak bele, mi történik, amikor egy sejt önálló működésbe kezd, a rendtől eltérően. Mondjuk burjánzásnak indul. Magával ragadva több sejtet is. Nos, olyankor az egészség kibillen. Eleinte még észre sem veszed a hatását. Talán rosszullét és fájdalom sem jelzi a kitérést. Csendben, minden külső jel nélkül történik meg a változás a legtöbb esetben. Az észlelt tünetek idejére pedig a rendtől való eltérés oly mértéket ölt sok esetben, amely már a rendszer működését, sőt magát az életet is befolyásolhatja. Sőt életet veszélyeztető állapotot is képes létrehozni. Pedig csupán egy sejt mondta fel a szerződést kezdetben! Ugyan így működik a gyerek társadalom és a felnőtt csoport dinamikája is. Van egy, aki kitér a rendszer működésének megállapodásából. Eltér a rendtől. Ebben az esetben a csoport egyensúlya felbillen, az addigi konszenzusos megállapodás semmivé foszlik, a rend felborul, a hangadó befolyásának mértéke pedig káoszt idézhet elő. Az erős egyéniségek valamely oldalra állnak a saját nézőpontjuk szerint, a bátortalanok sodródnak az erővonalak mentén. A magukat semlegesnek hívők pedig vagy teljesen leválnak és kisodródnak, avagy valamely erővonal mentén tagozódnak. A rend akkor állhat helyre, ha új konszenzus születik a működés helyreállítása érdekében.

Innovátor vagy lázadó?

„Lázadó!” Milyen gyorsan és milyen gyakran kapja meg, sokszor tévesen ezt a bélyeget, aki a változások mentén működik. Aki látja, felismeri és bevállalja a változás kockázatát. De mi dönti el, hogy lázadó, vagy innovátor az illető? Rendkívül egyszerű a válasz! Az innovátor, minden esetben újító, aki a köz javát szolgáló változások eszközléséért tevékeny. A lázadó, bár a célja lehet akár nemes is, a legtöbb esetben mégsem találja a megfelelő eszközt a cél tisztességes eléréséhez. Gyakorta felkorbácsolja az indulatokat, megosztja a csoportot, azonban vagy tudása, vagy az eszközei hiányosak. Ez azért veszélyes, mert az egyensúly felborul, a rendszer változik, azonban csupán a szétesés, tehát a káosz létrejöttének állapotáig jut el. Az újjá szerveződés, az új rend kidolgozása, a rendszer megújításával a működés jobbítása, a legtöbb esetben sajnálatos módon elmarad!

Mi kell a rendszer átalakításhoz?

Tudás, eszköztár, forrás, konszenzus. Karizmatikus innovátor, aki pozitív értelemben hat a többiekre. Olyan személy/személyek összessége, aki a csoport dinamikáit felismeri és képes kezelni. Aki hiteles és magával ragadó a csoport döntő többsége számára. Akivel együtt tartanak és haladni képesek a többiek. A csoport sosem demokratikus üzem. Különösen nem, ha valamely cél által szerveződött, tehát nem egyszerűen egy baráti társaság. Ez a cél lehet üzleti, gazdasági, vagy akár közös érdeklődés okán létrejött szervezet. Bármelyik is a hajtóerő, a közösség mindig igényel meghatározó, mondhatnánk irányt mutató, tehát célorientált személyt. Persze a többiek véleményét meg kell hallgatni, hiszen ha nem ismerjük a személyes motivációkat, akkor nem lesz az adott emberi közösség tartósan egyben tartható. Az egység komponense híján, hamar hat a széthúzás dinamikája, a nézetkülönbségek korróziós hatása. Azonban ha megvan a húzó erő és az a személy, aki a leg inspiratívabb, és ez a személy valósan pozitív hangadója a csoportnak, akkor az adott szervezet, társaság, egyesület, vállalkozás, intézmény, vagy cég, szárnyalni kezd, sikert sikerre halmoz és olyan elégedettségi faktort képes létrehozni, ami által a fluktuáció minimalizálódik, illetve a csoport és a teljesítmény növekedésnek indul.

Légy kikerülhetetlenül jó!

Légy érték, mérték, rend és rendszer ható tényező. Találj célokat, fogalmazd meg önmagad, hozd létre a saját pozíciódat, hangold a legteljesebb működésre a rendszert, amelynek része vagy. Légy pozitív hangadó, a csoport meghatározó eleme, akár vezetőjévé válva, ha a sorsod irányítóvá válni. Légy bár elöljáró, vagy a csoport bármely kiválósága, de mindenképp legyél az, akiért érdemes oda tartozni. Akivel jó együtt lenni. Aki motivál és inspirál egyszerre. Aki nem fél attól, hogy a legjobbak nőnek fel mellette. Hiszen a jótól, csak jót lehet tanulni! Légy meghatározó, bátor és különleges. Légy maga a mértékegység, akihez mérni a többieknek önmagukat nem kihívás, hanem az érdemesség fokmérője, a magas színvonal mértékegysége.